טפסים לבקשות ולחידושי רישיונות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כלי יריה
טפסים לבקשות ולחידושי רישיונות
 

טפסים מקוונים - למילוי ומשלוח מיידי 

  


השבתה זמנית של מערכת שירותי כלי יריה – בעקבות שדרוג מערכת המחשוב
27/03/2014
 
המשרד לביטחון הפנים משדרג את מערכת שירותי כלי יריה. שיפורה ושדרוגה מתבצעים במטרה ליעל את השירותים ולספק שירות יעיל ומהיר לציבור.
 
בעקבות שדרוג המערכת לא ניתן יהיה לקבל שירותים בין התאריכים 10 באפריל ועד ל-1 במאי.
 
בעקבות השינוי לא יפעלו השירותים הבאים:
 
  • קבלת קהל בלשכות הרישוי - תתחדש ב-8 במאי 2014 
  • מטווחי ההכשרה – קליטה והזנת הכשרות במטווחים לא תתאפשר עד ה-1 במאי 2014
  • חברות שמירה – קליטה וגריעת שומרים ללא תתאפשר עד  ה-1 במאי  2014  
  • תשלומים באמצעות אתר האינטרנט – יחזרו לפעול ב-1 במאי  2014 
  • פניות מקוונות באמצעות אתר האינטרנט– יחזרו לפעול ב-1 במאי 2014
 
 

 

 


 

 

​​

 

 


 

להלן כל טפסי אגף רישוי כלי יריה.
הטבלה כוללת את כל הטפסים לבקשת רישיון ולחידוש רישיון. בטבלה תוכלו למצוא הן טפסים מקוונים למילוי עצמאי ומיידי באמצעות שרת הטפסים הממשלתי gov.il וכן טפסים להורדה והדפסה.
 

סוג רישיון טופס להורדה
טופס מקוון
​ ​

 

פרטי ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

 

 

בקשה לרישיון כלי יריה פרטי- החלפה / הוספה / חידוש / שינוי יעוד / שינוי עילה

 

הצהרת בריאות

 

שטר מכר לאדם פרטי

 

בקשה לרישיון יבוא

 

בקשה לרישיון יצוא

 

טופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה 

 

הצהרה בדבר אובדן/ גניבת רישיון לכלי יריה

 

 

​ ​ ​ ​ ​
​ ​

 

סוחר/יצרן נשק

בקשה לרישיון / חידוש רישיון לעסק ליצור כלי יריה

 

בקשה לרישיון / חידוש רישיון לעסק בכלי יריה

 

בקשה לרישיון יבוא

 

בקשה לרישיון יצוא 

 

​ ​

 

מטווח ​ ​

 

בקשה לקבלת רישיון להקמה וניהול של מטווח קליעה/ בקשה לחידוש רישיון לניהול מטווח קליעה

 

בקשה לרישיון/ חידוש רישיון מפקח מטווח

 

בקשה לרישיון/ חידוש רישיון של מדריך ירי

 

הצהרת מאמן – יום עיון לחידוש רישיון מפקח מטווח

 

הצהרת מאמן – יום עיון לחידוש רישיון מדריכי ירי

 

 

​ ​ ​

 

ארגוני

 

בקשה לרישיון/ חידוש רישיון ישוב ראוי/ מפעל ראוי** / משרד ממשלתי/ סרט/מחזה/ חברת שמירה**     

 

רשימת מוצעים לצורך מתן הרשאה לנשיאת כלי יריה ארגוני       

 

הצהרת בעל הרשאה להחזקת כלי יריה על התקנת כספת בבית ​

 

בקשה ללימוד קורס הכשרה בסיסי לקבלת רישיון לנשיאת כלי יריה ארגוני 

 

בקשה להוספת כלי יריה לארגון

 

שטר מכר לארגון

 

  בקשה לקבלת אישור חריג להוצאת כלי  יריה מחוץ למקום העבודה

 

בקשה לאישור חלופה אחרת לאחסון כלי יריה

 

 

​ ​ ​ ​
  

 

תגיות :
רישוי כלי יריה
שלח לחבר
שלח לחבר
www.mops.gov.il