תשלומים וטפסים
האגף לרישוי ולפיקוח כלי ירייה
תשלומים וטפסים
 

טפסים מקוונים - למילוי ומשלוח מיידי 

  

 
שירותים ממוחשבים באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה
 
 
המשרד לביטחון הפנים, האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה, פועל באופן שוטף למתן שירות איכותי לציבור.
 
כיום, מאפשר האתר לבצע את השירותים הבאים: 

 
  • תשלום אגרה לרישיון כלי ירייה פרטי
  • תשלום אגרה לחידוש רישיון פרטי, מאבטח, מדריך ירי ומפקח מטווח
  • תשלום אגרה לכלל הארגונים משוברים המונפקים בלשכות הרישוי    
    לביצוע תשלומים לחצו כאן
 

 


 

להלן כל טפסי אגף רישוי כלי ירייה.

 

הטבלה כוללת את כל הטפסים לבקשת רישיון ולחידוש רישיון. בטבלה תוכלו למצוא הן טפסים מקוונים למילוי עצמאי ומיידי באמצעות שרת הטפסים הממשלתי gov.il וכן טפסים להורדה והדפסה.
 

 

סוג רישיון טופס להורדה
טופס מקוון
​ ​

 

פרטי ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

 

 

 בקשה לרישיון / חידוש רישיון לכלי    ירייה פרטי

הצהרת בריאות


כתב הסכמה 

שטר מכר לאדם פרטי

 

בקשה לרישיון יבוא

 

בקשה לרישיון יצוא

 

טופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה 

 

הצהרה בדבר אובדן/ גניבת רישיון לכלי ירייה

 

 

​ ​ ​ ​ ​
​ ​

 

סוחר/יצרן נשק

בקשה לרישיון / חידוש רישיון לעסק ליצור כלי ירייה

 

בקשה לרישיון / חידוש רישיון לעסק בכלי ירייה

 

בקשה לרישיון יבוא

 

בקשה לרישיון יצוא 

 

​ ​

 

מטווח ​ ​

 

בקשה לקבלת רישיון להקמה וניהול של מטווח קליעה/ בקשה לחידוש רישיון לניהול מטווח קליעה

 

בקשה לרישיון/ חידוש רישיון מפקח מטווח

 

בקשה לרישיון/ חידוש רישיון של מדריך ירי

 

 

​​

 

ארגוני

 

בקשה לרישיון/ חידוש רישיון ישוב ראוי/ מפעל ראוי** / משרד ממשלתי/ סרט/מחזה/ חברת שמירה**     

 

רשימת מוצעים לצורך מתן הרשאה לנשיאת כלי ירייה ארגוני       

 

הצהרת בעל הרשאה להחזקת כלי ירייה על התקנת כספת בבית ​

 

בקשה ללימוד קורס הכשרה בסיסי לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני 

 

בקשה להוספת כלי ירייה לארגון

 

שטר מכר לארגון

 

בקשה לקבלת אישור חריג להוצאת כלי  ירייה מחוץ למקום העבודה

 

בקשה לאישור חלופה אחרת לאחסון כלי ירייה

 

 

​ ​ ​ ​

 

שלח לחבר
שלח לחבר
mops.gov.il