רישוי לאדם פרטי
רישוי לאדם פרטי
 
רישיון לנשיאת נשק לאדם פרטי
רישיון לנשיאת נשק לאדם פרטי
 
 אדם המבקש לקבל רישיון להחזקת כלי יריה פרטי, מחוייב לענות לתבחין המקנה זכות לרישיון זה.
הרישיון תקף כל עוד העילה בגינה הוא ניתן תקפה ומתקיימת.
 
השירותים הניתנים בלשכות המחוזיות 
 
 

 

הודעה על ארכה מנהלתית לצורך חידוש רישיון פרטי
 
 
 • אגף רישוי כלי יריה מודיע על הארכה מנהלתית, חריגה, של תקופת ההכשרה הנדרשת  לצורך חידוש רישיון כלי יריה פרטי.  

 • הארכה המנהלתית לחידוש הרישיון חלה רק על בעלי רישיון של כלי יריה פרטי שתוקף רישיונם פקע בין התאריכים 30 אפריל 2014 ל   30 ספטמבר 2014
  (30/4-30/9/2014).  

 • את ההכשרה  לחידוש הרישיון,  יוכל לבצע,  כל בעל רישיון פרטי המחזיק בהודעת חידוש הנשלחת אליו בדואר ישראל, מי שבידו  אישור שנתקבל מאת פקיד הרישוי, או מי שהוריד את טפסי חידוש הרישיון המתקבלים לאחר תשלום האגרה באתר האינטרנט (שירות זה אמור לעלות בימים אלו).  

 • קבוצת החידוש נקבעת על פי שתי הספרות האחרונות של תעודת הזהות שרשומה ב 9 ספרות. לדוגמה, במספר הזהות 012345678  הקבוצה תהא 78.  


 • להלן פירוט הקבוצות ומועדי ההארכה שניתנו:   

  • קבוצת חידוש 98-01 שתוקף רישיונה פג ב- 30 אפריל 2014 - ניתן לבצע חידוש רישיון עד 31/07/2014.
   לקבוצה זו נשלחו הודעות חידוש בחודש פברואר 2014.  

  • קבוצת חידוש 02-05 שתוקף רישיונה פג ב- 30 מאי 2014 - ניתן לבצע חידוש רישיון עד 31/08/2014.
   לקבוצה זו נשלחו הודעות חידוש בחודש מרץ 2014. 

  • קבוצת חידוש 06-09 שתוקף רישיונה פג ב- 30 יוני 2014 - ניתן לבצע חידוש רישיון עד 30/09/2014.
   לקבוצה זו נשלחו הודעות חידוש בחודש אפריל 2014.  

  • קבוצת חידוש 10-13 שתוקף רישיונה פג ב- 31 יולי 2014 - ניתן לבצע חידוש רישיון עד 31/10/2014.
   לקבוצה זו נשלחו הודעות חידוש בתחילת חודש יולי 2014. בהודעת החידוש נרשמה ההארכה.

  • קבוצת חידוש 14-17 שתוקף רישיונה פג ב- 31 אוגוסט 2014 - ניתן לבצע חידוש רישיון עד 30/11/2014.
   לקבוצה זו ישלחו הודעות חידוש בימים בקרובים. תירשם ההארכה בהודעת החידוש.

  • קבוצת חידוש 18-20 שתוקף רישיונה פג ב- 30 ספטמבר 2014 - ניתן לבצע חידוש רישיון עד 31/12/2014.
   לקבוצה זו תשלחנה הודעות חידוש במחצית חודש יולי 2014. תירשם ההארכה בהודעת החידוש.
 
לשירותכם,
 
הרשות המוסמכת
 
 

 

חובת שמירת כלי ירייה בכספת

למען ביטחונכם וביטחון הסובבים אתכם, קיימת חובה על כל אדם המחזיק בכלי יריה, להתקין כספת בביתו לצורך החסנת כלי הירייה.


את הכספת יש להתקין במקום מוסתר על מנת שלא תתאפשר לאחרים גישה לכלי הירייה.

 

 
 

  

 

רשימת המטווחים הממוחשבים הפתוחים לשירות הציבור הרחב

תבחינים (קריטריונים) למתן רישיון להחזקת כלי יריה

חידוש רישיון פרטי – תשלום אגרה וקבלת טפסי חידוש באמצעות האתר

תגיות :
שלח לחבר
שלח לחבר
שלח לחבר
שלח לחבר
www.mops.gov.il