מחוז דרום - לשכה מחוזית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מחוז דרום - לשכה מחוזית
באר-שבע

כתובת:

רח' התקווה 4 קרית הממשלה באר שבע ת.ד 589 מיקוד 84100
 

  


הצג מפה מוגדלת

זימון תור בטלפון

מוקד ארצי לזימון תורים: 03-5117111 
 

 זימון תור באנטרנט

מספר פקס'

02-5420866
www.mops.gov.il