הרשות הארצית לכבאות והצלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כיבוי והצלה
הרשות הארצית לכבאות והצלה
 
הרשות הארצית לכבאות והצלה היא ארגון הכבאות וההצלה הרשמי של מדינת ישראל המופקד על כיבוי ומניעת דליקות והתפשטותן וכן על הצלת נפש ורכוש.
 
הרשות הארצית לכבאות והצלה פועלת כיום מתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב-2012. החוק התקבל במסגרת רפורמה כוללת במערך שירותי הכבאות בישראל והוא מניח את התשתית החוקית הנדרשת להפעלת רשות ארצית של כבאות והצלה בישראל. אחד השינויים המרכזיים בחוק הוא המעבר ממודל מבוזר של איגודי ערים להקמת רשות ממלכתית ארצית שתפעל כגוף סמך של המשרד לביטחון הפנים. החוק מפרט שורה של צעדים לשדרוג וחיזוק מערך שירותי הכבאות, הן בכח אדם ובסמכויות לוחמי האש והן ברכש והצטיידות.
 
 

 

 
נציבות הכבאות וההצלה היא גוף מטה שמנחה ומתאם מקצועית את מערך הכבאות של מדינת ישראל ומפקח עליו. בראש הנציבות עומד נציב הכבאות וההצלה ומפקח כבאות ראשי אשר ממונה על ידי השר לביטחון הפנים. הנציב נושא בדרגת פיקוד של רב-טפסר. הנציב הוא הגורם המקצועי העליון על-פי החוק המנחה מקצועית את שירותי הכבאות ומערך הכבאות בכלל. הנציבות מפעילה בנוסף את בית הספר הארצי לכבאות והצלה.
 
סרט תדמית של הרשות הארצית לכבאות והצלה 


 
מטרות הנציבות לכבאות והצלה
המטרה של הנציבות לכבאות והצלה היא הצלת חיי אדם במהירות המירבית וצמצום מימדי הנזק לרכוש.
 
מטרות מרכזיות

 • הצלת נפש ורכוש וחילוץ לכודים במקרי - דליקות, שריפות יער, דליפת חומרים מסוכנים, תאונות דרכים ופיגועי טרור
 • מניעת דליקות - קביעת דרישות לסידורי בטיחות אש אקטיביים ופסיביים בשטחים בנויים ופתוחים, חקיקה והסברה
 • הדרכה ואימונים - החל מאימון הכבאי כפרט ועד להשתתפות בתרגילים משותפים עם משטרת ישראל, צה"ל, רח"ל (רשות החירום הלאומית), מד"א וארגוני הצלה נוספים
 • שיתוף פעולה עם גופי הצלה מחוץ למדינה
 • בנין הכוח - גיוס כוח אדם, רכש ציוד ייעודי, רכבי כיבוי וחילוץ לסוגיהם, בינוי ושיפוץ תחנות.
 • טיפול באירועי חומרים מסוכנים
 
תפקידי הנציבות לכבאות והצלה

 • להנחות לכוון ולפקח על פעולות רשויות הכיבוי
 • לתת הוראות לרשויות הכיבוי בכל הנוגע לפעולותיהן
 • לחקור דליקות או להסמיך חוקרים לחקור דליקות
 • לנהל את הפעולות המשותפות בין רשויות הכיבוי
 • לקבוע הוראות להגשת סיוע הדדי בין רשויות הכיבוי
 • ליטול פיקוד על הכבאים בתקריות בהן ניתן סיוע הדדי
 • קביעת תקני כוח-אדם, תקן לרכבי כיבוי והצלה ולציוד יעודי ברשויות הכיבוי
 • הכנת תכנית-אב לבינוי והצטיידות ברשויות הכיבוי
 • תקצוב רשויות הכיבוי בתקציבים שוטפים ובתקציב פיתוח, ופיקוח על ביצוע ההוצאות
 • קביעת תורת הלחימה וסידורי הכבאות וההצלה הדרושים במוסדות ובמפעלים
 • קביעת מפרטים לרכב וציוד יעודי לרשויות הכיבוי
 • הסמכת כבאים בכל הרמות בבית הספר הארצי לכבאות והצלה
 • קביעת קריטריונים לגיוס כוח-אדם, קידום והכשרה - של לוחמי אש ומתנדבים
 • מתן היתרים להתקשרות רשויות כיבוי על-פי מכרזים משותפים
 • ייזום חקיקה ראשית ומשנית והוראות נוהל תפקודי לרשויות הכיבוי
 • בחינת שינוים ארגוניים ויישומם ברשויות הכיבוי.

מבנה מערך הכבאות בישראל

ב-8 לפברואר 2013, עם הקמתה של הרשות הארצית לכבאות והצלה, חל שינוי במבנה מערך הכבאות בישראל שהפך ממבנה מוניציפלי מבוזר למבנה היררכי פיקודי.

בראש המערך עומד נציב כבאות והצלה בדרגת רב טפסר ותחתיו פועל מטה הנציבות הממונה על ההנחיה המקצועית, הפיקוח והתיאום של הכוחות בשטח. תחת הנציבות פועלים שבעה מחוזות.
 
הכוחות בשטח נחלקים לשבעה מחוזות בפריסה ארצית בדומה למחוזות המשטרה:

מחוז דן, מחוז מרכז, מחוז דרום, מחוז יו"ש (יהודה ושומרון), מחוז ירושלים, מחוז צפון ומחוז חוף.
כל מחוז מתפקד כיחידת מטה עצמאית וחולש על מספר תחנות כיבוי אזוריות (שבעבר היו האיגודים) ועל תחנות המשנה המצויות בשטחו.
 
אגף ההדרכה בנציבות הכבאות אחראי על שני בתי ספר המצויים בו - בית הספר הארצי לכבאות ובית הספר לחומרים מסוכנים.
 
העברת מערך הכבאות למשרד לביטחון הפנים

מבקר המדינה התייחס בשני דוחות עדכניים למערך הכבאות (דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, באיגודים ובמוסדות להשכלה גבוהה יולי 2003 ודוח שנתי 54 א' לשנת 2003) בדוחות אלה עלו מספר ליקויים. כתוצאה מכך אישרה ממשלת ישראל בראשית 2011 את העברת מערך הכבאות ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים והקמת מערך כיבוי אווירי.
 
בשנת 2011 הושלם תהליך העברתו של מערך כבאות וההצלה ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים והחל תהליך הקמת מערך כבאות ארצי במבנה היררכי פיקודי, בהתאם לנדרש בישראל.
 
שירותי הכיבוי עוברים בהדרגה שינוי מקיף שבסיומו תוקם רשות כבאות לאומית שבה ישרתו אלפי כבאים, כבאיות חדישות וציוד כיבוי מתקדם.
 
העברת מערך הכבאות למשרד לביטחון הפנים והפיכתו למערך ארצי ואחוד מאפשרת תיקון ליקויים אלה, ומספקת לכבאים את המסגרת הארגונית שתאפשר להם למלא תפקידם בצורה מיטבית. יתרה מזו, העברת המערך מאפשרת העמקת שיתוף הפעולה בין מערך הכבאות לגורמי חירום אחרים ובהם משטרת ישראל, תוך התייעלות וחסכון תקציבי ושיפור המענה המבצעי.
 
השר אהרונוביץ' אמר בטקס חילופי נציב הכבאות וההצלה באפריל 2011 כי משרדו שם את נושא הכבאות בראש סדר העדיפויות שלו "בכוונתי לייצב את המערך, לחזקו, לארגנו בשילוב כוחות המשטרה והכול בכדי לעמוד במטרות וביעדים שהוגדרו".
 
שלח לחבר
שלח לחבר
mops.gov.il